Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙAΣ
Είδος:
οπου υπάρχει επιλογή Η ή ΚΑΙ αναφέρεται στα πολλαπλά κριτήρια εντός του πεδίου
Αρ.Αποφ:
*
Ημερ. Απόφ.:

Αρ.Eνίσχυσης:

 
*
Ισχύει μόνο για ελληνικές ενισχύσεις


Ημερ. Δημοσ.:
Aντικείμενο:
Διάδικοι:
*
Χώρα:


*(Πολλαπλά κριτήρια διαχωριζόμενα με ENA κενό)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - 0 έως 0 από 0 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
 
  Αντικείμενο
Αρ.Υποθ/Αποφ.

Ημερομ. Απόφ

Αρ. Ενίσχυσης

Kατηγορία
Διάδικοι
Σχετικό Έγγραφο
Στοιχεία Δημοσ.